f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


Wyjazdowe spotkanie przedstawicieli OIRP i szefów Ośrodków Mediacji

W dniach 26 - 28 stycznia 2018r. w Radomiu odbyło się wyjazdowe spotkanie połączone ze szkoleniem dla przedstawicieli wszystkich OIRP i szefów Ośrodków Mediacji, zorganizowane przez Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych przy współdziałaniu OIRP w Kielcach.
 
Przypomnijmy, iż w wyniku prac wszystkich Okręgowych Izb Radców Prawnych, w dniu 16 października 2017 r. powstała Ogólnopolska Sieć Ośrodków Mediacji Radców Prawnych. Ośrodek Mediacji przy OIRP w Rzeszowie również przystąpił do tego projektu. Podpisanie Aktu Założycielskiego i przyjęcie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego Mediatora oraz Standardów Prowadzenia Mediacji i Postępowania Mediatora, było zwieńczeniem pierwszego etapu standaryzacji radcowskich Ośrodków Mediacji.
 
Wyjazdowe spotkanie miało na celu prowadzenie dalszych prac związanych z umacnianiem marki założonej sieci, Izb i wizerunku radcy prawnego, a także standaryzacją szkoleń radców prawnych mediatorów i prowadzenia list mediatorów. Zdobyte przez uczestników zjazdu umiejętności i wyciągnięte w drodze otwartej dyskusji wnioski będą przydatne w praktyce wszystkich Ośrodków Mediacji Radców Prawnych. Różnorodne tematy bloku szkoleniowego pozwolą z pewnością spojrzeć na organizację mediacji i zarządzanie nią od innej strony.
 
Życzymy, aby Ogólnopolska Sieć Ośrodków Mediacji Radców Prawnych z powodzeniem wcielała w życie wszelkie podjęte na zjeździe założenia.

2018-01-30

© 2022 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl