f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie
Wybory do samorządu radcowskiego 2024r.

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Artykuł 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stwarza możliwość tworzenia samorządów zawodowych, które reprezentują zawody zaufania publicznego sprawując pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Jednym z gwarantów sprawowania tej pieczy jest sądownictwo dyscyplinarne.

Radcowie prawni i aplikanci radcowscy odpowiadają przed sądami dyscyplinarnymi, którymi są Okręgowy Sąd Dyscyplinarny oraz Wyższy Sąd Dyscyplinarny za czyny określone w art. 64 ustawy o radcach prawnych za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych.


Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w Rzeszowie XI kadencji został wybrany na Zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym Delegatów w dniu 12 września 2020 r. w składzie osobowym: r.pr. Tomasz Arlet, r.pr. Tomasz Bazan, r.pr. Robert Bruliński, r.pr. Piotr Czubat, r.pr. Adam Dachowski, r.pr. Adam Kawka, r.pr. Grzegorz Pieczonka, r.pr. Halina Stecko, r.pr. Adam Złotek.
 
 Opinia OBSiL KRRP w sprawie możliwości umarzania kosztów postępowania dyscyplinarnego przez organy samorządu korporacyjnego

ORZECZENIA OKRĘGOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO:

Pliki do pobrania

© 2024 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl