f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Artykuł 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stwarza możliwość tworzenia samorządów zawodowych, które reprezentują zawody zaufania publicznego sprawując pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Jednym z gwarantów sprawowania tej pieczy jest sądownictwo dyscyplinarne.

Radcowie prawni i aplikanci radcowscy odpowiadają przed sądami dyscyplinarnymi, którymi są Okręgowy Sąd Dyscyplinarny oraz Wyższy Sąd Dyscyplinarny za czyny określone w art. 64 ustawy o radcach prawnych za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych.


Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w Rzeszowie X kadencji został wybrany na zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym Delegatów w dniu 25 czerwca 2016r w składzie osobowym: r.pr Adam Kawka, Bożena Baraniecka, Tadeusz Barnat, Tomasz Bazan, Robert Bruliński, Halina Stecko, Elżbieta Stec, Wanda Wiśniowska-Botiuk.
 
 

ORZECZENIA OKRĘGOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO:

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl