f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie
Wybory do samorządu radcowskiego 2024r.

Aktualne wysokości składek członkowskich

Nowa wysokość składki członkowskiej dla radców prawnych
 
Od 1 stycznia 2023 r. zmieniła się wysokość składki członkowskiej dla radców prawnych, prawników zagranicznych, radców emerytów i rencistów oraz aplikantów radcowskich. Jej wysokość dla radców prawnych wynosi 111 zł, dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierających świadczenie przedemerytalne wykonujących zawód radcy prawnego – 60 zł, aplikantów radcowskich – 30 zł, prawników zagranicznych z Unii Europejskiej 111 zł, prawników zagranicznych spoza UE – 55,50 zł.
 
Zatem pełna składka członkowska, wraz z ubezpieczeniem OC w kwocie 19 zł, wynosi dla:
radców prawnych – 130 zł,
radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierających świadczenie przedemerytalne wykonujących zawód radcy prawnego – 79 zł,
prawników zagranicznych z Unii Europejskiej – 130 zł,
prawników zagranicznych spoza UE – 74,50 zł.
 
Uchwała w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału została podjęta podczas posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się w dniach 28–29 października 2022 r.
 

© 2024 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl