f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie
Wybory do samorządu radcowskiego 2024r.

Legitymacje radcy prawnego

Rodzaje legitymacji:

  • z mikroprocesorem bezstykowym (tzw. standard) - koszt legitymacji 32 zł 

 

Do wyrobienia legitymacji niezbędne jest zdjęcie w wersji cyfrowej.

Wymagane parametry zdjęcia:

  • format zdjęcia: 3:4
  • format pliku: JPG
  • maksymalna rozdzielczość: 1200x1600 px (preferowana niższa)
  • minimalna rozdzielczość: 480x640 px
  • maksymalny rozmiar pliku: 2 MB (preferowany mniejszy)
  • minimalny rozmiar pliku: 100 KB
  • charakter zdjęcia: legitymacyjny/dowodowy/paszportowy 

 

Uwaga! Odpowiedzialność za przekazanie prawidłowego zdjęcia ponosi radca prawny. 

Pliki zdjęć (jednoznacznie opisane - imieniem i nazwiskiem) oraz dowodem opłacenia wniosku prosimy kierować na adres j.piela@oirp.rzeszow.pl

Opłaty za legitymacje prosimy wnosić na konto: Bank Pekao SA II O/Rzeszów, nr 93 1240 2614 1111 0000 3958 6360.

© 2024 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl