f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Płatności

Uchwała Nr 610/X/19

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie

z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską dla aplikantów

I, II iIII roku

 

Na podstawie art. 321ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z2017 r. poz. 1870), uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Opłatę roczną za aplikację radcowską dla aplikantów I, II i III roku aplikacji radcowskiej wwysokości 5850 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) rozłożyć na cztery raty:

  • I rata w wysokości 1 464 zł płatna w terminie do 31 stycznia 2019 r.
  • II rata w wysokości 1 462 zł płatna w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
  • III rata w wysokości 1 462 zł płatna w terminie do 30 czerwca 2019 r.
  • IV rata w wysokości 1 462 zł płatna w terminie do 30 września 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Elektronicznym Dzienniczku Aplikanta.

 

 

 

Skarbnik Rad
Małgorzata Margańska
Dziekan Rady
Bartosz Opaliński
 

 


 

 

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl