f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie
Wybory do samorządu radcowskiego 2024r.

Opłaty

Opłata za mediację jest ustalana na podstawie Regulaminu Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie oraz Cennika opłat za czynności Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie.
Opłatę i inne koszty należy uiścić na  konto bankowe: Bank Pekao SA II O/Rzeszów, nr 93 1240 2614 1111 0000 3958 6360

© 2024 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl