f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Wszczęcie mediacji

Podjęcie decyzji o wyborze mediacji jest możliwe w każdym czasie - zarówno przed powstaniem sporu (na etapie zawierania umowy, gdy spór jeszcze nie istnieje), jak również po jego powstaniu. Także po rozpoczęciu postępowania sądowego strony lub sąd mogą skierować sprawę do mediacji. Należy pamiętać, że stronom dużo trudniej jest podjąć decyzję o polubownym rozwiązaniu sporu już po wniesieniu pozwu. Sprawę do mediacji warto skierować przed wszczęciem postępowania sądowego.

Jak skierować sprawę na mediację?
  • w trakcie postępowania sądowego z urzędu (na podstawie postanowienia sądu) za zgodą stron,
  • na każdym etapie sporu (również w toku postępowania sądowego) na wspólny wniosek stron sporu lub jednej strony za zgodą drugiej.
Poniżej znajduje się formularz wniosku o przeprowadzenie mediacji przez Ośrodek Mediacji przy OIRP w Rzeszowie.

© 2022 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl