f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Nieodpłatna pomoc prawna w 2018r.

Rzeszów, 2017-10-27

Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2018 r.

Uprzejmie informuję, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie ogłasza nabór radców prawnych do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r.

Zgłoszenia należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza, dla każdego wyznaczonego przez powiaty punktu (miejsca wykonywania czynności - lokalu), wskazanego dnia tygodnia i ustalonych w tym punkcie godzin świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Formularze dostępne będą w Extranecie (po zalogowaniu !) na stronie internetowej OIRP w Rzeszowie pod adresem:

https://www.oirp.rzeszow.pl/login/nppzglos

 

Do zgłoszenia potrzebne jest założenie konta w systemie EXTRANET i w tej sprawie proszę o kontakt z biurem tych radców, którzy takiego konta jeszcze nie założyli.

 

Każdy radca prawny może zgłosić chęć udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej jako radca wyznaczony do dwóch wybranych punktów oraz do dwóch wybranych punktów jako zastępca radcy prawnego.

 

Zgłoszenia udzielania przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018 należy składać do dnia 9 listopada 2017r.

 

W przypadku zgłoszenia się większej liczby radców prawnych niż liczba miejsc w danym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z postanowieniami Uchwały 278/IX/2016 KRRP zdnia 20.07.2016 r., wybór radców prawnych dokonany zostanie w drodze losowania.

Przyjęte zostały następujące zasady losowania:

  • lista powiatów oraz lista radców prawnych zostanie uszeregowana w alfabetycznej kolejności i losowanie będzie odbywać się do poszczególnych punktów w powiatach według tej kolejności,
  • radca prawny, który zostanie wybrany w losowaniu do punktu wdanym powiecie nie będzie brał udziału w losowaniu do kolejnego punktu w tym samym lub innym powiecie,

Termin losowania zostanie podany w odrębnym komunikacie.

Informacje dotyczące dni tygodnia oraz godzin , w których radca prawny deklaruje gotowość świadczenia udzielania pomocy prawnej mają charakter informacyjny. Ostateczne wskazanie miejsca i czasu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej określi umowa zawierana przez powiat z radcą prawnym wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Umowy z radcami prawnymi wskazanymi przez OIRP wRzeszowie doudzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku, będą zawierać starostowie powiatów w terminie do dnia 31 grudnia 2017r.

 

Przypominam równocześnie, że radcą prawnym wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego radcy prawnego nie może być radca prawny:

  1. karany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia skazania,
  2. z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego,
  3. który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym,

4.który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji.

UWAGA

W Przemyślu dni i godziny świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej zostaną podane po uzyskaniu wiążącej informacji z Urzędu M. Przemyśla.

Poniżej liczba punktów w poszczególnych powiatach oraz liczba miejsc w danym punkcie:

1) Powiat Bieszczadzki -2 punkty dla 2 radców,

2) Powiat Brzozowski - 1 punkt dla 5 radców,
3) Powiat Jarosławski -1 punkt dla 5 radców ,
4) Powiat Jasielski -1 punkt dla 5 radców,
5) Powiat Kolbuszowski - 1 punkt dla 5 radców ,

6) Powiat Krośnieński- 1 punkt dla 5 radców,
7) Powiat Leski- 1 punkt dla 2 radców,
8) Powiat Leżajski - 2 punkty dla 5 radców,
9) Powiat Lubaczowski - 1 punkt dla 2 radców,
10) Powiat Łańcucki -1 punkt dla 5 radców ,
11) Powiat Mielecki - 1 punkt dla 5 radców,
12) Powiat Przemyski - 1 punkt dla 5 radców ,
13) Powiat Przeworski - 5 punktów dla 5 radców,
14) Powiat Ropczycko- Sędziszowski - 4 punkty dla 5 radców
15) Powiat Rzeszowski -2 punkty dla 7 radców,
16) Powiat Sanocki- 2 punkty dla 4 radców,
17) Powiat Strzyżowski -1 punkt dla 5 radców ,
18) Miasto Krosno -1 punkt dla 2 radców,
19) Miasto Przemyśl - 1 punkt dla 2 radców , - od 2018r., zmiana 1 pkt wspólny dla radców i adwokatów,
20) Miasto Rzeszów – 2 punkty dla 7 radców,

 

Wszystkie informacje wg stanu na dzień 27.10.2017r.

 

Dziekan Rady

Bartosz Opaliński


© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl