f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Komisja ds. aplikacji

Przewodniczący

 Maria Siuda

 Zastępca

 Aleksander Cisek

 Członkowie

Joanna Dul

Paulina Kaczmarczyk – Bugajna

Magdalena Komar – Zabłocka

Marcin Olejarski

Tomasz Pisuliński

Mirosława Sołtysik

 

Zgodnie z § 16 ust. 2 regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 320/IX/2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, Komisja do spraw aplikacji jest organem doradczym Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, opracowującym oraz opiniującym sprawy związane z organizacją i przebiegiem aplikacji wnoszone pod obrady Rady oraz do decyzji Dziekana.


© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl