f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie
Wybory do samorządu radcowskiego 2024r.

Ośrodek Mediacji przy OIRP w Rzeszowie powołany został  na mocy uchwały Rady OIRP w Rzeszowie z dnia 25 kwietnia 2017r. nr 182/X/17 .

Zadaniem Ośrodka Mediacji jest umożliwienie go tj. pozasądowego rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych, cywilnoprawnych oraz administracyjnych. 

 Mediatorami Ośrodka są radcowie prawni, posiadający odpowiednie doświadczenie i umiejętności rozstrzygania sporów, eksperci w sprawach gospodarczych, legitymujący się nadto odbyciem stosownych szkoleń oraz kursów. Mediatorzy będący jednocześnie radcami prawnymi z uwagi na szczególne przygotowanie zawodowe, dają gwarancję rzetelnego przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, jak również prawnej skuteczności zawartej w związku z jego przeprowadzeniem ugody.

© 2024 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl