f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej i Program aplikacji

Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej znajduje się w załączniku do Uchwały Nr 294/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

Załącznikiem do Regulaminu jest program aplikacji, zawierający obowiązujący wykaz zajęć i praktyk.

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl