f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Akty prawne wymagane na aplikacji

Aktualna lista aktów prawnych wymaganych na aplikacji została ustalona Uchwałą Nr 390/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwium w roku szkoleniowym 2019.

Załącznik do ww. uchwały stanowi wykaz obowiązujących aplikanta aktów prawnych w bieżącym roku szkoleniowym.

Pliki do pobrania

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl