f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Klauzula do umów

Celem zapewnienia, aby dana sprawa była obligatoryjnie poddana próbie mediacyjnej przeprowadzonej przez Ośrodek, proponujemy zawarcie w treści umów jednej z poniższych propozycji klauzuli umownej.

"W przypadku sporu związanego z niniejszą umową, strony zobowiązują się do skierowania sprawy do rozwiązania w drodze mediacji zgodnie z Regulaminem Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie i wyrażają zgodę na określony w tym Regulaminie sposób wyboru mediatora oraz okres trwania mediacji". 

"Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią - będą rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie, stosownie do regulaminu tego Ośrodka, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację" 

© 2024 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl