f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie
Wybory do samorządu radcowskiego 2024r.

Wybory do samorządu radcowskiego

Szanowni Państwo,

W bieżącym roku upływa kadencja wszystkich organów naszego samorządu. Będziemy wybierać nowego dziekana (upływa druga kadencja), radę OIRP, komisję rewizyjną, sąd dyscyplinarny, rzecznika dyscyplinarnego a także delegatów na krajowy zjazd radców prawnych.

Aby dokonać tych wyborów należy uprzednio na zebraniach rejonowych wybrać delegatów na zgromadzenie OIRP w Rzeszowie.

Przebieg wyborów reguluje Uchwała nr 10/2010 zjazdu KIRP (tutaj) oraz uchwała Nr 911/XI/24 Rady OIRP (tutaj)

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (tutaj)

I etap - Zebrania Rejonowe

Nasza Izba zrzesza 1.438 radców prawnych. Z tej grupy zostanie wyłonionych 148 delegatów na zgromadzenie OIRP. Wybory delegatów odbędą się w 9 Rejonach. Aby zostać delegatem należy dokonać zgłoszenia. Może to zrobić sam kandydat lub inny radca z danego Rejonu. Zgłoszenie winno spełniać wymogi określone w § 19 ust. 2 uchwały Zjazdu KIRP. Poniżej zamieszczamy wzór zgłoszenia. 

Zgłoszenie kandydata na delegata w formie pisemnej należy przesłać do Okręgowej Komisji Wyborczej na adres OIRP, ul. Hoffmanowej 8, 35-016 Rzeszów.

Zgłoszenie w formie elektronicznej (z podpisem elektronicznym) należy przesłać na adres: wybory@oirp.rzeszow.pl. Aby podpisać dokument profilem zaufanym można przejść (tutaj).

Kandydatów można zgłaszać do 30 dnia przed dniem zebrania rejonowego. Zgłoszenie uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło do okręgowej komisji wyborczej przed jego upływem. Dokładne terminy są zamieszczone w przesłanych zawiadomieniach.

Lista zgłoszonych kandydatów na delegatów może zostać uzupełniona w dniu zebrania rejonowego jeżeli liczba kandydatów byłaby mniejsza niż liczba delegatów z danego rejonu. Listę uzupełnia osoba prowadząca obrady. Zgłoszenie następuje w formie pisemnej. Przepisy § 19 ust. 2 stosuje się.

Lista zgłoszonych kandydatów na delegatów

Poniżej znajdują się listy zgłoszonych kandydatów na delegatów dla poszczególnych rejonów:

 • Rejon I Miasto Rzeszów (południe) (tutaj)
 • Rejon II Miasto Rzeszów (północ) (tutaj)
 • Rejon III Powiat Rzeszowski, Łańcucki, Leżajski, Mielecki, Strzyżowski, Ropczycko Sędziszowski i Kolbuszowski (tutaj)
 • Rejon IV Krosno i powiat Krośnieński (tutaj)
 • Rejon V  Jasło i Powiat Jasielski (tutaj)
 • Rejon VI Powiat Sanocki, Leski, Bieszczadzki i Brzozowski (tutaj)
 • Rejon VII Przemyśl i Powiat Przemyski (tutaj)
 • Rejon VIII Powiat Jarosławski, Przeworski i Lubaczowski (tutaj)

II etap - Zgromadzenie OIRP

Na zgromadzeniu OIRP będziemy wybierać:

 • dziekana rady okręgowej izby radców prawnych;
 • radę okręgowej izby radców prawnych;
 • okręgową komisję rewizyjną;
 • okręgowy sąd dyscyplinarny;
 • rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych; 
 • delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych;

 

Kandydatami na wskazane funkcje lub do wymienionych organów mogą być wyłącznie delegaci na zgromadzenie. Aby zostać kandydatem na daną funkcję lub do danego organu należy dokonać zgłoszenia. Może to zrobić sam kandydat lub inny delegat. Zgłoszenie winno spełniać wymogi określone w § 19 ust. 2 uchwały Zjazdu KIRP. Poniżej zamieszczamy wzór zgłoszenia. 

Zgłoszenie kandydata w formie pisemnej należy przesłać do Okręgowej Komisji Wyborczej na adres OIRP, ul. Hoffmanowej 8, 35-016 Rzeszów.

Zgłoszenie w formie elektronicznej (z podpisem elektronicznym) należy przesłać na adres: wybory@oirp.rzeszow.pl. Aby podpisać dokument profilem zaufanym można przejść (tutaj)

Kandydatów można zgłaszać do 30 dnia przed dniem zgromadzenia okręgowej izby. Zgłoszenie uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło ono do okręgowej komisji wyborczej przed jego upływem. Dokładne terminy zostaną zamieszczone w zawiadomieniach przesłanych delegatom.

Lista zgłoszonych kandydatów może zostać uzupełniona w dniu zgromadzenia jeżeli liczba kandydatów na daną funkcję lub do danego organu byłaby mniejsza niż liczba mandatów obsadzanych w danych wyborach. Listę uzupełnia osoba prowadząca obrady. Zgłoszenie następuje w formie pisemnej. Przepisy § 19 ust. 2 stosuje się.2024-04-13

© 2024 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl