f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Informacje ogólne

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie jest samorządem zawodowym radców prawnych w okręgu podkarpackim.

Samorząd ma za zadanie zapewniać warunki do wykonywania zadań radców prawnych określonych w ustawie, reprezentować radców prawnych i aplikantów oraz chronić ich interesy zawodowe. Rolą samorządu jest również współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa, przygotowywanie aplikantów do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego oraz realizowanie zadań z zakresu doskonalenia zawodowego radców prawnych i nadzorowanie należytego wykonywania zawodu przez radców prawnych. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie jest jedną z 19 okręgowych izb radców prawnych w Polsce wchodzących w skład Krajowej Izby Radców Prawnych.
 

Czynności radcy prawnego polegają w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy, włączając w to występowanie przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

 

© 2024 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl