f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Wymagania dla kandydatów

Wymagania dla kandydatów na aplikantów radcowskich określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Zgodnie z art. 33 ust. 2 wyżej wspomnianej ustawy aplikantem radcowskim może być osoba, która:

  • ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • korzysta w pełni z praw publicznych;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego;
  • odbyła w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację radcowską i złożyła egzamin radcowski, z zastrzeżeniami wynikającymi z art. 25 ust. 1 i 2 
  • uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu wstępnego.

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl