f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Relacja z Otwarcia Ośrodka Mediacji przy OIRP w Rzeszowie

Zgodnie z zapowiedziami w dniu 19 maja 2017 r.. miało miejsce uroczyste otwarcie Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Zadaniem Ośrodka Mediacji jest pomoc w rozwiązywaniu sporów w drodze mediacji osobom fizycznym i prawnym, pragnącym rozwiązać konflikt w sposób szybki, sprawny, przy jak najmniejszym zaangażowaniu czasu, środków pieniężnych oraz negatywnych emocji. 

Otwarcie Ośrodka Mediacji przy OIRP Rzeszów uświetniła konferencja  Mediacja szanse i bariery, której towarzyszyły prelekcje, jak również panele dyskusyjne związane z praktycznymi aspektami mediacji sądowej i pozasądowej. Obrady otworzył  Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie mec. Bartosz Opaliński, który po powitaniu gości przekazał głos Prezesowi Zarządu Ośrodka Mediacji mec. Mariuszowi Kwolkowi. Inauguracyjny wykład pt. "Mediacja - szanse i bariery" wygłosił Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych mec. Maciej Bobrowicz. W swoim wystąpieniu prelegent zwrócił uwagę na potrzebę zmiany otoczenia legislacyjnego oraz społecznego klimatu związanego z mediacją, wskazał również na bariery mediacji, które tworzy m. in. system edukacji powszechnej oraz skoncentrowanie na rozstrzyganiu zamiast rozwiązywaniu sporów. Kolejny wykład pt. "Mediacja sądowa na Podkarpaciu w ocenie koordynatora ds. mediacji przy SO w Rzeszowie" wygłosił Koordynator ds. mediacji Sądu Okręgowego w Rzeszowie SSO Barbara Chłędowska. Następnie w ramach konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne nt: "Sąd, przedsiębiorca, pełnomocnik - komu mediacja jest potrzebna?" prowadzony przez mec. Piotra Kamińskiego oraz "Skuteczny mediator - czyli jaki?" prowadzony przez mec. Macieja Bobrowicza poprzedzone wykładem- prezentacją dotyczącą umiejętności miękkich w mediacji pt. Jak budować mosty zamiast murów? - czyli rzecz o skutecznej komunikacji - przeprowadzonym przez trenera i jednocześnie coacha -  Sabinę Kamińską . Wśród panelistów, którzy wzięli udział w dyskusji znaleźli się sędziowie, mediatorzy i przedsiębiorcy. Dyskusje były prowadzone w rzeczowej   oraz miłej atmosferze i były nie tylko okazją do wymiany poglądów, ale również umożliwiły spojrzenie na mediację zarówno z punktu widzenia praktyków - prawników jak i przedsiębiorców. Tak ukierunkowana dyskusja pozwoliła z jednej strony zapoznać się z praktycznymi aspektami mediacji, z drugiej zaś dała szansę na zrozumienie roli, jaką ta forma rozwiązywania sporów ma dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. 

Wśród gości konferencji oprócz radców prawnych, sędziów oraz przedsiębiorców znaleźli się także przedstawiciele organizacji zrzeszających środowiska przedsiębiorców, organizacji rządowych, samorządowych, przedstawiciele samorządów zawodowych oraz związków sportowych. 

Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie skupia mediatorów radców prawnych, którzy posiadają odpowiednie  doświadczenie i umiejętności w rozwiązywaniu sporów, ekspertów  w sprawach gospodarczych, legitymujących się dodatkowo odbyciem szkoleń oraz kursów. Mediatorzy będący jednocześnie radcami prawnymi, z uwagi na szczególne przygotowanie zawodowe, dają gwarancję zarówno rzetelnego przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, jak również należytego przygotowania ugody, która podlega  zatwierdzeniu  przez sąd.

Po otwarciu Ośrodka Mediacji ukazały się liczne publikacje i reportaże w prasie, radiu oraz telewizji. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:


2017-05-23

© 2022 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl