f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie
Wybory do samorządu radcowskiego 2024r.


Konferencja Perspektywy rozwoju mediacji branżowych na Podkarpaciu

Szanowni Państwo
 
Zapraszamy na Konferencję "Perspektywy rozwoju mediacji branżowych na Podkarpaciu" która odbędzie się w dniu 26 maja 2022 r. w godzinach od 9.00 do 14.30 w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8. Konferencja jest organizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie oraz Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie.
 
W konferencji wezmą udział przedstawiciele sądów i zawodów regulowanych oraz przedsiębiorcy.
 
Celem konferencji jest przedstawienie, z punktu widzenia danego środowiska zawodowego, czy też biznesowego istniejącego stanu rzeczy, w zakresie stosowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów (szczególnie mediacji), weryfikacji przyczyn braku należytego rozwoju tych metod, oraz wspólnego poszukiwania rozwiązań dla ich szerszego zastosowania.
 
Organizatorom zależy na znalezieniu sposobów rozwoju mediacji i zweryfikowaniu stanu i możliwości jej wdrożenia, czy to w sporach prowadzonych w ramach zawodów regulowanych, w działalności biznesowej, w postępowaniach dyscyplinarnych, czy też w sporach z konsumentami (pacjentami). Przede wszystkim chodzi o ocenę możliwości wykorzystania procedury mediacyjnej na wszystkich poziomach sporu, a także przybliżenie mediacji jako metody skutecznego rozwiązywania sporów i wynikających stąd korzyści terminowych i finansowych dla stron.
 
Szczegółowy program konferencji będzie stworzony na bazie propozycji otrzymanych od poszczególnych prelegentów, ale z uwzględnieniem założeń programowych wskazanych powyżej. Przewiduje się 20 minutowe prelekcje sędziów, przedstawicieli zawodów regulowanych i organizacji przedsiębiorców.
 
Konferencja ma charakter warsztatowy i jest bezpłatna.
 
Prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału w konferencji na adres e-mail: osrodek.mediacji@oirp.rzeszow.pl, albowiem liczba miejsc jest ograniczona.
 
r. pr. Elżbieta Korbecka - Prezes Zarządu Ośrodka Mediacji przy OIRP w Rzeszowie

2022-05-19

© 2024 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl