f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie
Wybory do samorządu radcowskiego 2024r.

Posiedzenie Rady w dniu 30 stycznia 2020 r.

Numer uchwały

Uchwała podjęta w sprawie

831/X/20 - 841/X/20; 845/X/20 - 849/X/20; Sprawy osobowe: wpis na listę radców prawnych, skreślenie z listy radców prawnych, przeniesienie wpisu na listę aplikantów radcowskich, skreślenie z listy aplikantów, obniżenia opłaty rocznej aplikantom powtarzających rok aplikacji, zaliczenia roku szkoleniowego aplikacji radcowskiej zajęć przewidzianych programem aplikacji w roku szkoleniowym 2019
842/X/20 rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską dla aplikantów I, II i III roku
843/X/20 powołania patronów dla aplikantów radcowskich wpisanych na listę aplikantów OIRP w Rzeszowie
844/X/20 zmiany patrona dla aplikanta radcowskiego
850/X/20 listy wyznaczonych radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców
851/X/20 powołania Okręgowej Komisji Wyborczej
852/X/20 zwołania zebrań rejonowych radców prawnych w celu wyboru delegatów na XL Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie
853/X/20 zasad korzystania z miejsc postojowych na parkingu niestrzeżonym Okręgowej Izby Radców Prawnych
854/X/20 zgłoszenia laureata konkursu ?Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2019?

2020-02-12

© 2024 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl