f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY EGZAMINU RADCOWSKIEGO

Szanowni Państwo,
 
W związku z pojawiającymi się, również w Polsce, przypadkami zachorowań na koronawirusa, w świetle zbliżającego się terminu egzaminu radcowskiego, proszę o zachowanie niezbędnych środków profilaktycznych, poprzez powstrzymanie się od przebywania w miejscach stanowiących potencjalne zagrożenie zarażenia się tym wirusem.
 
Proszę jednocześnie, by Państwo dokonywali realnej oceny swojego stanu zdrowia w pierwszym i kolejnych dniach egzaminu (tak, by na egzamin nie zgłaszały się osoby chore) oraz o zaopatrzenie się na użytek własny w środki antybakteryjne (płyn, żel do dezynfekcji rąk), ew. maseczki.
 
Przypominam, że jeśli wrócili Państwo z terenów występowania koronawirusa i mają Państwo objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Zalecam również stałą obserwację stron internetowych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, w celu dostosowania się do aktualnych zaleceń/wytycznych wydawanych przez te organy.
 
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego
z siedzibą w Rzeszowie
 
Stanisław Urban
2020-03-09

© 2021 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl