f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Zasady Publikacji

Szanowni Państwo!
 
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 17 września 2018 r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie podjęła uchwałę w sprawie czasopisma OIRP w Rzeszowie zgodnie z którą będzie wydawany kwartalnik pod nazwą: "Nie tylko o prawie. Kwartalnik Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie". 28 sierpnia 2018 r. uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie zostało powołane także Kolegium redakcyjne kwartalnika w składzie: r. pr. Paweł Dubis - Redaktor naczelny, Członkowie redakcji: r. pr. Jolanta Czartoryska, r. pr. Marta Witwicka - Dżugan, r. pr. Kamil Szpyt, apl. rad. Iwona Kurzydło oraz apl. rad. Agnieszka Pieniążek.
 
Kwartalnik będzie składał się z kilku działów tematycznych między innymi: Aktualności, Kalendarium, Z życia Rady, Prawo i praktyka, Etyka zawodu radcy prawnego, Historia zawodu, Z życia Klubu Seniora, Okiem aplikanta, Kultura, sport i rekreacja, Sylwetki radców prawnych, Ludzie z pasją, Rozmaitości.
 
Gorąco zachęcamy Państwa do przesyłania artykułów do Kwartalnika. Zachęcamy także do przesyłania zdjęć i grafik własnego autorstwa, które będzie można wykorzystać w kwartalniku. Teksty do publikacji można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: redakcjakwartalnik@oirp.rzeszow.pl lub poczty tradycyjnej na adres siedziby OIRP w Rzeszowie ul. Hoffmanowej 8, 35-016 Rzeszów.
 
Poniżej przedstawiamy zasady tworzenia oraz przesyłania artykułów i materiałów graficznych do kwartalnika.
 
1. Długość artykułu standardowego (liczba znaków ze spacjami):
- na jedną stronę pisma: 3200-4500 znaków,
- na dwie strony pisma: 6800-10000 znaków,
- na trzy strony pisma: 11000-17000 znaków,
 
2. Długość fotorelacji, czyli artykułu z dużą ilością zdjęć lub ilustracji (liczba znaków ze spacjami):
- na jedną stronę pisma: 1700-2000 znaków,
- na dwie strony pisma: 3500-4500 znaków,
- na trzy strony pisma: 5300-6500 znaków,
 
3. Ilustracje i grafiki:
- preferowana wielkość zdjęć i ilustracji minimum 140 mm szerokości (ilustracja pozioma)/wysokości (ilustracja pionowa) w 300 DPI (1600 pikseli szerokości/wysokości).
 
Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania, poprawiania oraz uzupełniania nadesłanych tekstów i materiałów graficznych, a także dodawania i zmiany tytułów. Przesłanie tekstu na adres Redakcji oznacza zgodę na jego nieodpłatny druk bez dodatkowej zgody autora.
 
Zapraszamy do współpracy z Redakcją.

© 2020 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl