f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Kontakt z Redakcją


KONTAKT Z REDAKCJĄ:
35 – 016 Rzeszów,
ul. K. Hoffmanowej 8,
tel. 17 864 21 08,
fax. 17 864 21 09,
e-mail: redakcjakwartalnik@oirp.rzeszow.pl
 

Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania poprawiania oraz uzupełniania nadesłanych tekstów i materiałów graficznych, a także dodawania i zmiany tytułów. Przesłanie tekstu na adres Redakcji oznacza zgodę na jego nieodpłatny druk bez dodatkowej zgody autora.

© 2020 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl