f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Redakcja

WYDAWCA:
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie
35 – 016 Rzeszów,
ul. K. Hoffmanowej 8,
tel. 17 864 21 08,
fax. 17 864 21 09,
e-mail: biuro@oirp.rzeszow.pl,
 
REDAKCJA:
r. pr. Paweł Dubis – Redaktor Naczelny,
r. pr. dr Jolanta Czartoryska,
r. pr. Marta Witwicka – Dżugan,
r. pr. dr Kamil Szpyt,
apl. rad. dr Agnieszka Pieniążek,
apl. rad. Iwona Kurzydło.
 
RECENZENT ARTYKUŁÓW:
dr Wojciech J. Kosior LL.M., Adiunkt, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
 
KONTAKT Z REDAKCJĄ:
35 – 016 Rzeszów,
ul. K. Hoffmanowej 8,
tel. 17 864 21 08,
fax. 17 864 21 09,
e-mail: redakcjakwartalnik@oirp.rzeszow.pl,
 
PROJEKT GRAFICZNY, SKŁAD:
Aleksandra Snitsaruk
 
Czasopismo wydawane jest bezpłatnie głównie w formie elektronicznej.
 
Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania poprawiania oraz uzupełniania nadesłanych tekstów i materiałów graficznych, a także dodawania i zmiany tytułów. Przesłanie tekstu na adres Redakcji oznacza zgodę na jego nieodpłatny druk bez dodatkowej zgody autora.

© 2020 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl