DANE TELEADRESOWE

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

35-016 Rzeszów, ul. K. Hoffmanowej 8

Tel. 17 864 21 08

Fax. 17 864 21 09

Poczta elektroniczna: biuro@oirp.rzeszow.pl

NIP: 813-10-96-855

Konto bankowe: Bank Pekao SA II O/Rzeszów, nr 93 1240 2614 1111 0000 3958 6360
 
Adresy e-mail:
 
Dziekan Rady: dziekan@oirp.rzeszow.pl, 
Sekretariat OIRP: biuro@oirp.rzeszow.pl
Kierownik biura: m.wajda@oirp.rzeszow.pl,
Główny Księgowy: a.bytnar@oirp.rzeszow.pl,
Specjalista ds. administracji: k.szurek@oirp.rzeszow.pl,
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@oirp.rzeszow.pl
 
Godziny otwarcia biura OIRP: poniedziałek - piątek 8:00-16:00.