Strona główna

Nazwa: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie
E-mail: biuro@oirp.rzeszow.pl
Telefon: 17 864 21 08
Fax: 17 864 21 09
Adres: 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 8
Dziekan Rady: Bartosz Opaliński