f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

SZKOLENIE Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI - 7.07.2018 R.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o trzecim spotkaniu z cyklu szkoleń z zakresu rachunkowości oraz przekształcenia i wyceny przedsiębiorstwa, które odbędzie się w dniu 7.07.2018r. (sobota) w godzinach od 10:00 do 14:00 w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

Poniżej przedstawiamy zagadnienia które będą przedmiotem szkolenia w dniu 7 lipca 2018 r.

1. Nabycie i połączenie przedsiębiorstw a sprawozdawczość finansowa - 2 godziny:

Ustawa o rachunkowości operuje terminologią pozyskania kontroli także w przypadku obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, a więc grupy jednostek, w której jedna jednostka (dominująca) nabyła kontrolę wobec drugiej jednostki (zależnej).

Definicja grupy kapitałowej w ustawie o rachunkowości jest więc tutaj zbieżna z połączeniem lub przyłączeniem przedsiębiorstw (business combination) w wyniku którego nabywca uzyskuje kontrolę. Nic więc dziwnego, że przewidziane ustawą zasady rachunkowości dotyczące rozliczenia skutków połączenia metodą nabycia oraz zasady konsolidacji sprawozdań finansowych grup kapitałowych, zwłaszcza zasady rozliczenia ceny nabycia akcji na aktywa netto i wartość firmy są identyczne z zastosowanymi zasadami w przypadku rozliczenia skutków połączenia.

Ustawa o rachunkowości operuje dwoma podstawowymi metodami sprawozdawczości finansowej w zakresie nabycia i połączenia spółek kapitałowych:
  1. metodą nabycia (art. 44b),
  2. metodą łączenia udziałów (art. 44c)

2.      Wycena przedsiębiorstw - 2 godziny:

Zajęcia mają na celu przybliżenie wartości firmy w jednostkach pieniężnych przy wykorzystaniu metod wyceny. W finansach wycena jest to proces mający na celu określenie wartości składników majątkowych.

Zajęcia obejmują:

1.1.Wprowadzenie do problematyki wyceny przedsiębiorstwa- 1 godzina

1.2.  Metody wyceny przedsiębiorstwa

1.2.1.Metody dochodowe

1.2.2.Metody majątkowe

1.2.3.Metody mieszane

1.2.4.Metoda porównawcza


Szkolenie przeprowadzi Pani dr Bożena Sowa.

Serdecznie zapraszamy!
2018-07-06

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl