f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


Szkolenie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Uprzejmie informujemy, że już w najbliższą sobotę tj. 17 marca 2018 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 w siedzibie Izby przy ul. Hoffmanowej 8 w Rzeszowie odbędzie się szkolenie z zakresu Ustawy nowelizacyjnej Krajowego Rejestru Sądowego, która została podpisana w lutym 2018 roku.

Szkolenie przeprowadzi Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Pan Witold Olech, orzekający przez wiele lat w Wydziale rejestrowym Krajowego Rejestru Sądowego, delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości w czasie, gdy nowelizacja była opracowywana.

Zakres szkolenia będzie obejmował:

1. Postępowanie przed sądem rejestrowym - elektronizacja postępowania:

  • nowa forma prowadzenia akt rejestrowych - zasady przechowywania i udostępniania akt rejestrowych.
  • postępowanie rejestrowe dotyczące przedsiębiorców.
  • postępowanie rejestrowe dotyczące rejestru stowarzyszeń oraz Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
  • nowe obowiązki podmiotów w toku postępowania rejestrowego - nowości w zakresie postępowania przymuszającego - art. 24 ustawy o KRS.
2. Postępowanie rejestrowe - pojęcie, zmiana pojęcia postępowania rejestrowego. Przyczyny i skutki procesowe zmian.
 
3. Repozytorium dokumentów finansowych - zmiany zasad zgłaszania tych dokumentów.
 
4. Repozytorium aktów notarialnych.
 
5. Automatyzacje wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym
 
6. System Integracji Rejestrów - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz. Urz. UE L 169 z 30.06.2017 7. Nowe obowiązki Centralnej Informacji KRS.
 
8. Kurator:
  • Kurator materialnoprawny - zmiana Kodeksu Cywilnego
  • Kurator procesowy - zmiana Kodeksu postępowania cywilnego

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem prosimy o zgłaszanie chęci swojego uczestnictwa poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Serdecznie zapraszamy.

2018-03-12

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl