f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


Zaproszenie na szkolenie wyjazdowe Bawaria 13 - 17 czerwca 2018 r.

Serdecznie zapraszam na szkolenie wyjazdowe do Bawarii. Planowany termin wyjazdu od 13 do 17 czerwca 2018r.
Szczegółowy program wyjazdu przedstawiam w załączniku. Wyjazd jest częściowo odpłatny. Zgodnie z decyzją naszej rady izba pokrywa koszty wyjazdu do wysokości 500 zł na każdego uczestnika. Pozostałe koszty ponoszą uczestnicy we własnym zakresie.
Wyjazd zostanie zorganizowany przy minimum 40 uczestnikach. Cena przy grupie 40 osobowej wynosi 1520 zł/osobę.
Uczestnik ponosi koszty w kwocie 1020 zł. Warunkiem zapisu na szkolenie jest dokonanie zgłoszenia na stronie internetowej naszej izby www.oirp.rzeszow.pl oraz wpłata w kwocie 1020 zł na rachunek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie Bank Pekao SA II O/Rzeszów, nr 93 1240 2614 1111 0000 3958 6360 w terminie do dnia 9 marca 2018r. Maksymalna liczba uczestników wynosi 50 osób. W przypadku, gdy liczba uczestników przekroczy 40 osób nadpłata zostanie uczestnikom zwrócona.
Program wyjazdu przewiduje również opłaty dodatkowe z tytułu biletów wstępu do zwiedzanych obiektów w kwocie 60 EURO.
Zwrot wpłaconej zaliczki może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy na zwolnione miejsce zgłosi się inna osoba będąca członkiem naszego samorządu.
W trakcie wyjazdu podczas dłuższych przejazdów będzie prowadzone szkolenie. Uczestnicy szkolenia otrzymają ok.14 pkt szkoleniowych.
Informuję także Państwa że zmiana miejsca i terminu wyjazdu nastąpiła po wysłuchaniu opinii i sugestii członków naszego samorządu.
Planowany wyjazd będzie stanowił zamknięcie cyklu naszych zagranicznych wyjazdów szkoleniowych zapoczątkowanych i organizowanych przez dziekanów Bolesława Stockera i Marka Skierczyńskiego.
Informuję, także Państwa, że o kolejności zapisów będzie decydowała data i godzina wpływu środków na rachunek OIRP. Jest to jedyny weryfikowalny i sprawiedliwy sposób ustalenia kolejności zgłoszeń. Tematyka szkolenia i osoba wykładowcy zostanie podana wkrótce w dodatkowym komunikacie. Z uwagi na terminy rezerwacji miejsc hotelowych ustalenie listy uczestników musimy zakończyć do dnia 9 marca 2018r.
2018-02-28

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl