f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie
Wybory do samorządu radcowskiego 2024r.


Odpowiedzialność członków zarządu w razie bezskutecznej egzekucji wobec spółek handlowych oraz strategia obrony

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniu 16 maja 2024 r. (tj. czwartek) w godzinach od 16:00 do 19:00 odbędzie się szkolenie pt. "Odpowiedzialność członków zarządu w razie bezskutecznej egzekucji wobec spółek handlowych oraz strategia obrony", organizowane przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie za pośrednictwem platformy ZOOM, które poprowadzi sędzia Leszek Ciulkin (Sąd Okręgowy w Białymstoku).

Zagadnienia szkolenia:

1) Określenie momentu utraty zdolności płatniczej, skutkującego koniecznością złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości 
2) Wykazanie braku szkody, jako okoliczność uwalniająca od odpowiedzialności 
3) Wykazanie braku winy, jako okoliczność uwalniająca od odpowiedzialności 
4) Określenie warunków, po spełnieniu których egzekucję można uznać za bezskuteczną 
5) Ustalenie okresu, za który odpowiadają członkowie zarządu 
6) Znaczenie przesłanek egzoneracyjnych (wyłączających odpowiedzialność członków zarządu) 
7) Katalog podmiotów odpowiadających w trybie art. 299 ksh, art. 300 (132) ksh i art. 116 Ordynacji podatkowej 
8) Sposoby pozyskiwania danych umożliwiających zidentyfikowanie osób odpowiadających w trybie art. 299 ksh, art. 300 (132) ksh i art. 116 Ordynacji podatkowej 
9) Charakter wpisu do Rejestru informacji o zarządzie oraz sposobie reprezentacji.

Zapisy na szkolenie możliwe będą tylko poprzez extranet. Po zalogowaniu się do extranetu należy wybrać zakładkę ?Zapisy na szkolenie? i wybrać szkolenie, w którym chcą Państwo uczestniczyć. 

Osoby zapisane na szkolenie otrzymają link do szkolenia wraz z danymi do logowania.

Radcowie prawni otrzymają 8 punktów szkoleniowych pod warunkiem rzeczywistego uczestnictwa w szkoleniu. Państwa uczestnictwo w szkoleniu będzie monitorowane przez pracownika Biura OIRP Rzeszów.

Ponadto, uprzejmie informuję, że szkolenie będzie nagrywane. Nagranie ze szkolenia będzie zamieszczone w extranecie i możliwe do odsłuchania przez 1 miesiąc od udostępnienia szkolenia w extranecie. 

Za prawidłowe odsłuchanie nagrania w extranecie przyznawane będą punkty szkoleniowe. Przed rozpoczęciem odsłuchania szkolenia należy zapoznać się z instrukcją odsłuchiwania szkoleń dostępną w extranecie.  

 

Zgłoszeń należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2024 r. (tj. piątek).

 

Z poważaniem

r.pr. Jolanta Bosak- Szkolnik

Wicedziekan Rady


2024-04-26

© 2024 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl