f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


Nowelizacja Kodeksu Pracy 2023 (Work- Life Balance oraz Transparency Directive)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniu 17 lutego 2024 r. (tj. sobota) w godzinach od 10:00 do 14:00 odbędzie się szkolenie pt. "Nowelizacja Kodeksu Pracy 2023 (Work- Life Balance oraz Transparency Directive)", organizowane przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie w formie stacjonarnej (w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8) oraz za pośrednictwem platformy ZOOM, które poprowadzi r. pr. Iwona Gęsicka - dr nauk prawnych UMCS w Lublinie, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, radca prawny, członek Rady OIRP w Lublinie, wykładowca na aplikacji radcowskiej i notarialnej.

Zagadnienia szkolenia:

Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej:

- umowy na okres próbny po zmianie przepisów: okres próbny współmierny do przewidywanego czasu trwania umowy o pracę na czas określony oraz do rodzaju pracy; możliwość przedłużenia umowy o pracę na okres próbny o czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika,

- obowiązki pracodawcy w przypadku rozwiązywania umów na czas określony: obowiązek uzasadnienia (podania przyczyny) wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, konsultacji związkowej oraz roszczenie o przywrócenie do pracy,

- rozszerzenie treści informacji o warunkach zatrudnienia m.in. przerwy w pracy, zasady pracy w nadgodzinach, procedurę rozwiązania stosunku pracy.

- prawo do równoległego zatrudnienia - zakaz ograniczania dodatkowego zatrudnienia pracowników, a zakaz konkurencji,

- wniosek pracownika o zmianę warunków i rodzaju pracy - obowiązki pracodawcy,

- nowe obowiązki informacyjne o możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu, procedurach awansu lub wolnych stanowiskach pracy,

- prawo do bezpłatnych szkoleń, zaliczanie do czasu pracy,

- wykroczenia przeciwko prawom pracownika - nowy katalog,

- zakaz niekorzystnego traktowania pracownika, korzystającego z uprawnień pracowniczych.           

 

Dyrektywa work-life-balance: 

- zmiany w urlopie rodzicielskim; zwiększony wymiar, zasady odraczania wykorzystania urlopu, zasady wypłaty zasiłku macierzyńskiego w wysokości 70% i 81,5%

- urlop ojcowski na nowych zasadach,

- urlop opiekuńczy w celu zapewnienia osobistej opieki bliskim - kiedy, dla kogo i z jakim wynagrodzeniem,

- zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem - wymiar, odpłatność, wymagania formalne,

- elastyczna praca - nowe uprawnienie dla rodziców dzieci do lat 8 a obowiązki pracodawcy,

- czas pracy a szkolenia organizowane przez pracodawcę lub związane z pracą,

- dodatkowe przerwy wliczane do czasu pracy. 

Zapisy na szkolenie możliwe będą tylko poprzez extranet. Po zalogowaniu się do extranetu należy wybrać zakładkę "Zapisy na szkolenia" i wybrać szkolenie, w którym chcą Państwo uczestniczyć (stacjonarnie lub zdalnie). Osoby zapisane na szkolenie zdalne otrzymają link do szkolenia wraz z danymi do logowania.

Radcowie prawni otrzymają 10 punktów szkoleniowych pod warunkiem rzeczywistego uczestnictwa w szkoleniu. Państwa uczestnictwo w szkoleniu będzie monitorowane przez pracownika Biura OIRP Rzeszów. 

 

Ponadto, uprzejmie informuję, że szkolenie będzie nagrywane. Nagranie ze szkolenia będzie zamieszczone w extranecie i możliwe do odsłuchania przez 1 miesiąc od udostępnienia szkolenia w extranecie.

Za odsłuchanie nagrania w extranecie przyznawane będą punkty szkoleniowe. Przed rozpoczęciem odsłuchania szkolenia należy zapoznać się z instrukcją odsłuchiwania szkoleń dostępną w extranecie.

Zgłoszeń należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2024 r. (tj. środa) do godziny 16.00.

 

 

Z poważaniem

r. pr. Jolanta Bosak-Szkolnik 

Wicedziekan Rady2024-01-30

© 2024 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl