f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


Szkolenie: Doręczenia elektroniczne po 5 października 2021r. w postępowaniach administracyjnych, egzekucyjnych oraz podatkowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniu 11 października 2023 r. (tj. środa) w godzinach od 14:00 do 19:00 odbędzie się szkolenie pt. "Doręczenia elektroniczne po 5 października 2021r. w postępowaniach administracyjnych, egzekucyjnych oraz podatkowych", organizowane przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie za pośrednictwem platformy ZOOM, które poprowadzi sędzia Łukasz Sadkowski (sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach).

Zagadnienia szkolenia:

  • Cel i założenia wprowadzenia ustawy o doręczeniach elektronicznych
  • Dotychczasowe rozwiązania prawne - ePUAP a nowe. Moment zastosowania przepisów prawa o doręczeniach elektronicznych - obowiązki organów administracji publicznej. 
  • Usługa pocztowa świadczona przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczenia - data obowiązywania, mechanizmy prawne stosowania. 
  • Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publiczna usługa hybrydowa -  pojęcia prawne i skutki dla organów i stron postępowań 
  • Zasady tworzenia i wpisu adresu do doręczeń elektronicznych i skrzynki doręczeń do bazy - baza adresów i sposób jej funkcjonowania.
  • Definicje i skutki prawne rozumienia dokumentu elektronicznego, dowodu doręczenia 
  • Sposób prowadzenia i załatwiania na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. 
  • Rozwiązania prawne dotyczące doręczeń wg przepisów kpa, upea, czy ordynacji podatkowej. 
  • Wnioski, podania, orzeczenia, pełnomocnictwa i upoważnienia według nowych przepisów prawa.

Zapisy na szkolenie możliwe będą tylko poprzez extranet. Po zalogowaniu się do extranetu należy wybrać zakładkę ?Zapisy na szkolenie? i wybrać szkolenie, w którym chcą Państwo uczestniczyć. 

Osoby zapisane na szkolenie otrzymają link do szkolenia wraz z danymi do logowania.

Radcowie prawni otrzymają 12 punktów szkoleniowych pod warunkiem rzeczywistego uczestnictwa w szkoleniu. Państwa uczestnictwo w szkoleniu będzie monitorowane przez pracownika Biura OIRP Rzeszów.

Ponadto, uprzejmie informuję, że szkolenie będzie nagrywane. Nagranie ze szkolenia będzie zamieszczone w extranecie i możliwe do odsłuchania przez 1 miesiąc od udostępnienia szkolenia w extranecie. 

Za prawidłowe odsłuchanie nagrania w extranecie przyznawane będą punkty szkoleniowe. Przed rozpoczęciem odsłuchania szkolenia należy zapoznać się z instrukcją odsłuchiwania szkoleń dostępną w extranecie.  

Zgłoszeń należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2023 r. (tj. środa) do godziny 16.00.

 

Z poważaniem

r.pr. Jolanta Bosak- Szkolnik

Wicedziekan Rady


2023-09-11

© 2023 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl