f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Szkolenie: Elektronizacja postępowania przed sądem rejestrowym i prosta spółka akcyjna

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 października 2021 r. (tj. sobota) w godzinach od 9:30 do 13:30 odbędzie się szkolenie pt. "Elektronizacja postępowania przed sądem rejestrowym i prosta spółka akcyjna", organizowane przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie w formie stacjonarnej (w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8) oraz za pośrednictwem platformy ZOOM, które poprowadzi SSR Witold Olech.

Zagadnienia szkolenia:

 1. Elektronizacja postępowania przed sądem rejestrowym.
 • Pojęcie sprawy rejestrowej oraz postępowania rejestrowego
 • Składanie wniosków o wpis oraz innych dotyczących przedsiębiorców przed sądem rejestrowym
 • Dokumenty stanowiące podstawę wpisu. Forma i sposób składania dokumentów.
 • Akta rejestrowe oraz zbiór dokumentów.
 1. Prosta spółka akcyjna (P.S.A.)
 • Przyczyny wprowadzenia nowego typu spółki kapitałowej. Cechy charakterystyczne P.S.A.
 • Sposób powstania P.S.A.
 • Organy spółki
 • Zmiana umowy spółki w tym emisja akcji
 • Nowe mechanizmy ochrony wierzycieli
 • Likwidacja spółki

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy załączony do niniejszego komunikatu wraz z wybraniem formy uczestnictwa w szkoleniu: stacjonarnej lub zdalnej.

Z uwagi na ograniczenia covidowe liczba uczestników mogących wziąć udział w szkoleniu w formie stacjonarnej to 20 uczestników. Uczestnictwo w szkoleniu w formie online nie jest limitowane.

Radcy prawni biorący udział w szkoleniu stacjonarnie zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego: zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami szkolenia oraz zakrywania ust i nosa.

Osoby zapisane na szkolenie w formule online otrzymają link aktywacyjny na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy. Mając wcześniej zainstalowaną aplikację zoom i chcąc dołączyć do szkolenia należy uruchomić link w wyznaczonym terminie szkolenia. Po zalogowaniu się należy sprawdzić czy dany użytkownik zalogowany jest imieniem i nazwiskiem, jeśli nie to przy okienku po prawej stronie i kliknięciu w niebieską ikonę ?more" mamy możliwość zmiany nazwy - opcja Rename. Zmiana nazwy na swoje imię i nazwisko jest konieczna do weryfikacji uczestnika szkolenia, celem przyznania punktów szkoleniowych.

W przypadku braku zainstalowanej aplikacji ZOOM na komputerze/laptopie należy pobrać aplikację zoom: https://zoom.us/download  - "Zoom Client for Meetings" - klikając niebieski przycisk DOWNLOAD (pobierz). Po pobraniu pliku "ZoomInstaller.exe" należy dokonać instalacji programu. Następnie można będzie dołączyć do szkolenia klikając w otrzymany mailem link.

Istnieje możliwość udziału w szkoleniu za pomocą urządzeń mobilnych (tablet, telefon), w tym celu należy zainstalować na tym urządzeniu mobilnym aplikację ZOOM Cloud Meetings. Po uruchomieniu aplikacji należy wpisać otrzymany numer Meeting ID, swoje imię, nazwisko i otrzymany Passcode (hasło). W przypadku zerwania połączenia, należy ponownie wejść na spotkanie poprzez otrzymany wcześniej link.

Podczas szkolenia w formie online Państwa mikrofony będą wyłączone. Zadawanie pytań prowadzącemu szkolenie będzie możliwe poprzez ikonkę "Czat" u dołu ekranu, która umożliwia wysłanie pytania do wykładowcy. Odpowiedzi na Państwa pytania wykładowca będzie udzielał w trakcie szkolenia.

Radcowie prawni otrzymają 10 punktów szkoleniowych pod warunkiem rzeczywistego uczestnictwa w szkoleniu. Państwa uczestnictwo w szkoleniu online będzie monitorowane przez pracownika Biura OIRP Rzeszów.

Zgłoszeń należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 19 października 2021 r. (tj. wtorek) do godziny 16.00.

Brak zgłoszenia w wyznaczonym terminie uniemożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

Ponadto, uprzejmie informuję, że szkolenie będzie nagrywane. Nagranie ze szkolenia będzie zamieszczone w Extranecie i możliwe do odsłuchania przez 2 tygodnie od odbycia się szkolenia.

Za odsłuchanie nagrania w Extranecie nie będą przyznawane punkty szkoleniowe.

Jednocześnie informuję, że prowadzone są działania mające na celu wprowadzenie rozwiązań technicznych pozwalających na odsłuchiwanie nagranych szkoleń wraz z uzyskaniem punktów szkoleniowych.

 

Z poważaniem

r. pr. Jolanta Bosak-Szkolnik

Wicedziekan Rady

2021-10-12

Zapisz się

Obecnie na szkolenie można zapisywać się tylko jako forma ON-LINE

*Imię:
*Nazwisko:
*Nr wpisu:
*Telefon kontaktowy:
*Email:
*Typ szkolenia:
*Uwagi:
*Jestem:
Chcę fakturę VAT:
NIP:
Pełna nazwa firmy:
Ulica, nr:
Kod pocztowy:
Miasto:
* - pola wymagane

Zapisy wstrzymane - brak miejsc

© 2021 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl