f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Szkolenie: Przeszukanie w trybie kpk kancelarii, mieszkania lub innych pomieszczeń radcy prawnego, z uwzględnieniem obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez radcę prawnego

 
Szanowni Państwo,
 
Zapraszam Państwa na szkolenie "Przeszukanie w trybie kpk kancelarii, mieszkania lub innych pomieszczeń radcy prawnego, z uwzględnieniem obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez radcę prawnego" organizowane przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie za pośrednictwem platformy ZOOM. Szkolenie odbędzie się w dniu 20.04.2021 r. (tj. wtorek) w godzinach od 16.00 do 17.30 i poprowadzi je radca prawny Arkadiusz Atak.
 
Zagadnienia szkolenia:
 
1. Tajemnica zawodowa radcy prawnego:
a) Istota
b) Wyjątki od obowiązku zachowania tajemnicy
c) Tryb zwolnienia
d) Postępowanie przy zwolnieniu
 
2. Paragraf 18 KREP charakter regulacji i moc obowiązywania
3. Uregulowania międzynarodowe i krajowe dotyczące tematyki przeszukania kancelarii
4. Przeszukanie:
a) Istota
b) Cel
c) Podmiot czynności
d) Organy
e) Tryb
f) Zasady
g) Procedura
h) Protokół
i) Postępowanie z depozytem
j) Czynności procesowe mogące towarzyszyć przeszukaniu
5. Tryby z art. 225 KPK
6.Obowiązki radcy prawnego w trakcie przeszukania
7.Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone działaniem funkcjonariusza publicznego
8.Przykłady
 
Podczas szkolenia Państwa mikrofony będą wyłączone. Zadawanie pytań prowadzącemu szkolenie będzie możliwe poprzez ikonkę "Czat" u dołu ekranu, która umożliwia wysłanie pytania do wykładowcy. Odpowiedzi na Państwa pytania wykładowca będzie udzielał w trakcie szkolenia.
 
Aby wziąć udział w szkoleniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej.
 
Osoby, które wypełnią formularz, otrzymają link aktywacyjny na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy. Mając wcześniej zainstalowaną aplikację zoom i chcąc dołączyć do szkolenia należy uruchomić link w wyznaczonym terminie szkolenia. Po zalogowaniu się należy sprawdzić czy dany użytkownik zalogowany jest imieniem i nazwiskiem, jeśli nie to przy okienku po prawej stronie i kliknięciu w niebieską ikonę ?more [?]? mamy możliwość zmiany nazwy - opcja Rename. Zmiana nazwy na swoje imię i nazwisko jest konieczna do weryfikacji uczestnika szkolenia, celem przyznania punktów szkoleniowych.
 
W przypadku braku zainstalowanej aplikacji ZOOM na komputerze/laptopie należy pobrać aplikację zoom: https://zoom.us/download - "Zoom Client for Meetings" - klikając niebieski przycisk DOWNLOAD (pobierz). Po pobraniu pliku "ZoomInstaller.exe" należy dokonać instalacji programu. Następnie można będzie dołączyć do szkolenia klikając w otrzymany mailem link.
 
Istnieje możliwość udziału w szkoleniu za pomocą urządzeń mobilnych (tablet, telefon), w tym celu należy zainstalować na tym urządzeniu mobilnym aplikację ZOOM Cloud Meetings. Po uruchomieniu aplikacji należy wpisać otrzymany numer Meeting ID, swoje imię, nazwisko i otrzymany Passcode (hasło). W przypadku zerwania połączenia, należy ponownie wejść na spotkanie poprzez otrzymany wcześniej link. Uczestnicy szkolenia otrzymają 4 pkt szkoleniowe, pod warunkiem rzeczywistego uczestnictwa w szkoleniu. Państwa uczestnictwo w szkoleniu będzie monitorowane przez pracownika Biura OIRP Rzeszów.
 
Szkolenie jest przeznaczone wyłączenie dla radców prawnych naszej Izby.
 
Zgłoszeń należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 13 kwietnia br. (tj. wtorek) do godziny 16.00.
 
 
Brak zgłoszenia w wyznaczonym terminie uniemożliwia uczestnictwo w szkoleniu.
 
Z poważaniem
r. pr. Jolanta Bosak - Szkolnik
Wicedziekan Rady
2021-04-06

Zapisz się

*Imię:
*Nazwisko:
*Nr wpisu:
*Telefon kontaktowy:
*Email:
*Jestem:
Chcę fakturę VAT:
NIP:
Pełna nazwa firmy:
Ulica, nr:
Kod pocztowy:
Miasto:
* - pola wymagane

© 2021 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl