f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


Wzorcowe zapisy umów w sprawie zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy lub usługi - w świetle regulacji nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Szanowni Państwo,

Zapraszam Państwa na szkolenie "Wzorcowe zapisy umów w sprawie zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy lub usługi - w świetle regulacji nowej ustawy Prawo zamówień publicznych", organizowane przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Szkolenie odbędzie się wdniu17 lutego 2021 r. w godzinach od 9.00 do 15.00na platformie EAR. Szkolenie poprowadzi radca prawny dr Małgorzata Dobrzyńska-Dąbska.

Zagadnienia szkolenia:

 1. Specyfika umów o zamówienia publiczne (forma, język i waluta umowy, obowiązek zawarcia umowy finalnej)
 2. Negocjacje w nowej ustawie PZP
 3. Obowiązki Zamawiającego zapewnienia środków na realizację zamówienia (dyscyplina finansów publicznych)
 4. Jawność umów i zasada współdziałania
 5. Oferta wariantowa, oferta częściowa i ich rezultat w umowie
 6. Umowa ramowa
 7. Umowy z prawem opcji
 8. ?Specyficzne" klauzule umowne określone w pzp
 9. Okres obowiązywania umów
 10. Odpowiedzialność wykonawcy za naruszenie postanowień umownych
 11. Zaliczki
 12. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 13. Zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego
 14. Unieważnienie, odstąpienie, wypowiedzenie umowy
 15. Raport z realizacji zamówienia oraz ogłoszenie o wykonaniu umowy

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zarejestrować się na platformie EAR (ear.oirpwarszawa.pl) i utworzyć własne konto.

Szkolenie będzie dostępne tuż przed jego rozpoczęciem!

Po zalogowaniu się na platformie prosimy wybrać zakładkę "Wykłady online" z logo Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie oraz nazwę szkolenia.

Po zakończonym szkoleniu prosimy o pobranie ze strony EAR certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu i przesłanie go do biura OIRP w Rzeszowie.

Jednocześnie informuję, że wykład radcy prawnego dr Małgorzaty Dobrzyńskiej- Dąbskiej będzie dostępny jeszcze przez dwa tygodnie (od momentu jego technicznego opracowania) w formie e-learningu, również na wspomnianej platformie.

Uczestnicy szkolenia otrzymają 12 punktów szkoleniowych.

 

Z poważaniem

r.pr. Jolanta Bosak -Szkolnik

Wicedziekan Rady
2021-02-05

© 2021 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl