f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


Szkolenie - Wpływ epidemii SARS-CoV-2 na prawne aspekty niewypłacalności

Szanowni Państwo
 
Pragnę przypomnieć, że 31 grudnia 2020 r. kończy się kolejny cykl szkoleniowy dla radców prawnych, w ramach którego wypełniając obowiązek doskonalenia zawodowego, radca prawny winien uzyskać minimalną liczbę 40 punktów szkoleniowych lub liczbę proporcjonalną do okresu wykonywania zawodu w danym cyklu.
 
Mając na uwadze również powyższe, zachęcam do uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie w formie webinariów, z uwagi na stan epidemii.
 
Jednocześnie zapraszam Państwa na webinarium nt. "Wpływ epidemii SARS-CoV-2 na prawne aspekty niewypłacalności" organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie. Szkolenie odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. w godzinach od 9.00 do 13.00. Szkolenie poprowadzi Pan Sędzia Zbigniew Miczek.
 
Zagadnienia szkolenia:
I. Stan zagrożenia epidemiologicznego i stan epidemii w krajowym porządku prawnym.
II. Regulacje szczególne związane z SARS-CoV-2
III. SARS-CoV-2 jako podstawa wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego i stan epidemii - okres obowiązywania.
IV. Wpływ stanu zagrożenia epidemiologicznego i stan epidemii SARS-CoV-2 na bieg terminów prawa materialnego i prawa procesowego - zagadnienia ogólne.
V. Wpływ stanu zagrożenia epidemiologicznego i stan epidemii SARS-CoV-2 na bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.
VI. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne - sytuacja dłużnika i wierzyciela.
VII. Wpływ SARS-CoV-2 na odpowiedzialność osób zobowiązanych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.
VIII. Stan niewypłacalności, a pomoc publiczna w związku z SARS-CoV-2.
 
Aby wziąć udział w szkoleniu należy zarejestrować się na platformie EAR (ear.oirpwarszawa.pl) i utworzyć własne konto.
 
Szkolenie będzie dostępne tuż przed jego rozpoczęciem!
 
Po zalogowaniu się na platformie prosimy wybrać zakładkę "Wykłady online" z logo Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie oraz nazwę szkolenia.
 
Po zakończonym szkoleniu prosimy o pobranie ze strony EAR certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu i przesłać do biura OIRP w Rzeszowie.
 
Jednocześnie informujemy, że wykład Pana Sędziego Zbigniewa Miczka będzie dostępny jeszcze przez dwa tygodnie (do dnia 14 października 2020 r. do godz. 23.59) w formie e-learningu, również na wspomnianej platformie.
 
Uczestnicy otrzymają 10 punktów szkoleniowych.
 
Z poważaniem
r.pr. Jolanta Bosak - Szkolnik
Wicedziekan Rady
2020-09-22

© 2020 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl