f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Komunikacja interpersonalna - sztuka prezentacji i autoprezentacji

Szanowni Państwo,
Zapraszam serdecznie na kolejne, mam nadzieję wyjątkowe szkolenie, które przeprowadzi Pan Zbigniew Grochal - profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu, doktor sztuki teatralnej, aktor. Tematem zajęć będzie "Komunikacja interpersonalna - sztuka prezentacji i autoprezentacji - taktyki i ich rozwinięcie w oparciu o wybrane tezy"
Uczestników zajęć proszę o przygotowanie krótkiego  3-5 minutowego wystąpienia na dowolny temat, także prawny, krytykującego lub afirmującego jakąś ideę lub jakiś produkt.
Zajęcia odbędą się w dniu 3 czerwca 2017r. w godzinach od 10.00 do 14.00 w siedzibie naszej Izby przy ulicy K. Hoffmanowej 8 w Rzeszowie. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o zgłaszanie się na adres rejestracja@oirp.rzeszow.pl w terminie do dnia 14 maja 2017r.
Przedstawiam również proponowane przez Pana Profesora tezy do tych zajęć.
  1. Emocja - definicja, jej rola w kierowaniu działaniem, rodzaje emocji.
  2. Sposoby wywierania wrażenia na innych - dramaturgiczna świadomość, taktyki.
  3. Struktura prywatnego "ja" - pojęcia mające odniesienie do "ja" i jego spójności.
  4. Parajęzyk i metakomunikaty jako środki skutecznego przekonywania.
  5. Retoryka - umiejętność wykorzystywania w praktyce najczęściej stosowanych środków retorycznych. Argumentacja.
  6. Figury, tropy, styl i elementy pragmatyki językowej. Retoryka opisowa.
  7. Prowadzenie sporów - językowa rywalizacja z użyciem chwytów erystycznych. Wybrane typy trudnych pytań.
  8. Komunikacja niewerbalna - odczytywanie i interpretacja sygnałów wysyłanych przez innych, kontrola własnych zachowań, rozpoznawanie emocji na podstawie mowy ciała.
  9. Etykieta jako sposób kształtowania pozytywnego wizerunku radcy prawnego. Poszanowanie godności drugiego człowieka. Misja zawodowa. Prestiż, kultura słowa i bycia.
  10. Emisja, oddech, higiena głosu - wystąpienia publiczne.
Z uwagi na ramy czasowe szkolenia nie będzie możliwe przeprowadzenie ich w całości. Proszę zatem o ewentualne uwagi i określenie preferowanego zakresu zajęć na adres biuro@oirp.rzeszow.pl
 
Z poważaniem
Wicedziekan Rady
Adam Dachowski

2017-04-18

© 2017 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl