f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


Szkolenie z zakresu prawa pracy 25.02.2017

Uprzejmie informuję o kolejnym szkoleniu organizowanym przez Radę OIRP w Rzeszowie, które odbędzie się 25 lutego 2017 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 w budynku Instytutu Teologiczno ? Pastoralnego w Rzeszowie przy ul. Witolda 11A i obejmie tematykę z zakresu prawa pracy.

Szczegóły szkolenia:
Problematyka naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbingu oraz ochrony godności i dóbr osobistych pracownika w orzecznictwie europejskim i sądów polskich ? zagadnienia materialnoprawne i procesowe.

Szkolenie poprowadzi Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie dr Beata Bury, która oczekuje na Państwa propozycje odnośnie omawianych zagadnień z tego zakresu.
Ewentualne pytania i zagadnienia proszę przesyłać na adres e-mail m.wajda@oirp.rzeszow.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego br.

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem proszę o zgłaszanie chęci swojego uczestnictwa na adres e-mail rejestracja@oirp.rzeszow.pl (imię, nazwisko, numer wpisu na listę radców prawnych).

Serdecznie zapraszamy!

 

Dziekan Rady
Bartosz Opaliński

2017-02-02

© 2017 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl