f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


konferencja Mediacja sądowa na Podkarpaciu - szanse i bariery

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie 19 października 2017r. odbyła się konferencja "Mediacja sądowa na Podkarpaciu - szanse i bariery". Konferencja zorganizowana została przez Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości i Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.
 
Debatę otworzył wykonujący funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wiceprezes Pan Tadeusz Strzyż, Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Pan Marek Klimczak oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości Pan Rafał Puchalski. Prelegentami byli Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz Sądów Rejonowych z terenu apelacji rzeszowskiej, Prokurator Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, a ponadto radcowie prawni, adwokaci, mediatorzy. OIRP w Rzeszowie reprezentował Dziekan Rady r. pr. Bartosz Opaliński oraz Prezes Ośrodka Mediacji r. pr. Mariusz Kwolek.
 
Konferencja była doskonałą okazją do wymiany poglądów. W pierwszym panelu dyskusyjnym prelegenci próbowali odpowiedzieć na pytanie "czy i komu mediacja jest potrzebna, czy może odciążyć sądy i przyśpieszyć postępowania?" Kolejne panele dyskusyjne były dedykowane odpowiednio mediatorom, sędziom oraz pełnomocnikom. Dyskutanci starali się skierować praktyczne uwagi względem osób biorących czynny udział w mediacji w różnych rolach. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem przedstawicieli środowisk, dostrzegających potrzebę propagowania mediacji i korzyści z niej wynikających.

2017-10-26

© 2022 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl