f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie
Wybory do samorządu radcowskiego 2024r.


SZKOLENIE MEDIACJE W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY I W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

Szanowni Państwo,
 
W ramach podnoszenia kwalifikacji osób które są mediatorami, ale i tych którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę w zakresie mediacji zapraszamy na: SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE mediacje w sprawach z zakresu prawa pracy i w sprawach gospodarczych.
 
Kurs prowadzony będzie jak zawsze w obszarach mediacji przez Prof. UR dr hab. Anetę Arkuszewską mediatora z ponad 15 - letnim doświadczeniem, radcę prawną przy OIRP w Rzeszowie, stałego mediatora Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP.
 
Jednodniowe szkolenie obejmuje 12 godzin dydaktycznych, dostępne w terminie 06.04.2024 w godzinach 09.00-18.00
 
Program został przygotowany tak, aby dostarczyć jego uczestnikom zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji w przedmiotowym zakresie, oraz negocjacji - efektywna komunikacja, rozumienie i rozwiązywanie konfliktów.
 
Do tej wiadomości dołączamy szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy. W przypadku decyzji o udziale, prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego.

2024-03-27

© 2024 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl