f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie
Wybory do samorządu radcowskiego 2024r.


Szkolenie dla osób chcących uzyskać uprawnienia Mediatora

Zapraszamy na ostatnie szkolenie bazowe dla mediatorów przed wejściem w życie przepisów dotyczących Krajowego Rejestru Mediatorów, dzięki któremu można uzyskać wpis na listę stałych mediatorów prowadzoną przez właściwego prezesa Sądu Okręgowego.
 
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji. Kwalifikacje mediatora uzyskuje się w wyniku odbycia szkolenia o charakterze teoretycznym i praktycznym, w wymiarze 40 godzin, potwierdzonego zaświadczeniem ukończenia kursu. Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007r.
 

Program szkolenia:
 
Podstawy prawne postępowania mediacyjnego w Polsce;
Krajowe i międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego;
Podstawowe formy ADR; Zasady postępowania mediacyjnego;
Psychologia konfliktu. Procedury rozwiązywania konfliktów - istota konfliktu, rodzaje konfliktu, etapy rozwiązywania konfliktów, interwencja w konflikt - metody rozwiązywania sporów przez osoby neutralne;
Proces mediacji, jego przebieg oraz rola i zadania mediatora;
Narzędzia, techniki i strategie mediacyjne; prawa i obowiązki mediatora;
Symulacje mediacji - trening praktycznych umiejętności prowadzenia mediacji;
Kontekst prawny i organizacyjny prowadzenia mediacji. Pisma w procesie mediacyjnym, ugody - zasady ich konstruowania. Koszty postępowania mediacyjnego.
 
Poprzez zajęcia w formie warsztatów słuchacze zdobędą umiejętności: przeprowadzania procesu mediacyjnego, wykorzystywania odpowiednich metod komunikacji interpersonalnej w mediacji, konstruowania pisemnej ugody oraz pism właściwych dla procesu mediacyjnego. Zakres godzinowy oraz tematyczny szkolenia daje podstawę do wpisu na listę mediatorów oraz listę stałych mediatorów przy wybranym przez Państwo Sądzie Okręgowym.
 
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
oraz w plikach załączonych poniżej.


2023-11-16

© 2024 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl