f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Konferencja naukowa 13.04.2019r

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu dotyczącego konferencji naukowej organizowanej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie przy współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń, uprzejmie informuję, że konferencja odbędzie się w sobotę 13kwietnia 2019 r. w Rzeszowie. Dokładne miejsce konferencji (siedziba OIRP w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8 lub Instytut Teologiczno - Pastoralny w Rzeszowie przy ul. Witolda 11a) wskażemy do dnia 4 kwietnia 2019 r. - po ustaleniu listy uczestników.

Udział w konferencji jest NIEODPŁATNY.

Agenda:

10:00 - Otwarcie konferencji

10:15 - 13:30

dr Józef Zych, radca prawny - pierwszy Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Marszałek Sejmu w latach 1995-1997, członek Trybunału Stanu, doradca Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń w Warszawie, twórca banku Orzecznictwa Sądowego w sprawach zadośćuczynień;

Przedmiot wykładu:

"Ustalanie odszkodowania i zadość uczynienia z tytułu doznanych obrażeń ciała na rzecz poszkodowanych oraz w razie śmierci poszkodowanego na rzecz najbliższego członka rodziny".

- dochodzenie zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanego w wypadkach samochodowych oraz na skutek błędu medycznego (art. 445 k.c.);

- dochodzenie zadośćuczynienia przez osoby najbliższe zmarłemu (art. 446 § 4 k.c. oraz art. 448 k.c. w zw. z art. 24 k.c.);

- szkoda pośrednia;

- dochodzenie zadośćuczynienia jako świadczenia wyrównawczego w razie wypadku przy pracy oraz w drodze do pracy i z pracy (art. 30 k.p.);

- dochodzenie zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym w prywatnych klinikach;

- przyczynienie się poszkodowanego do wypadku i jego wpływ na ustalenie odszkodowanie i zadośćuczynienie, terminy początkowe do dochodzenia odsetek za zwłokę;

- dochodzenie zadośćuczynienia w procesie karnym (art. 46 k.k.);

- dziedziczenie roszczenia o zadośćuczynienie;

- przedawnienie roszczeń o zadośćuczynienie;

- ustalanie odpowiedzialności pozwanego za skutki wypadku na przyszłość;

- ustalanie zadośćuczynienia w świetle doktryny oraz orzecznictwa sądowego;

Andrzej Maciążek - Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń w Warszawie - "Jakubezpieczenia zmieniają Polskę iPolaków? Kształtowanie prawa ubezpieczeniowego".

Przedmiot wykładu:

- prezentacja Raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń: "Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków"

- ubezpieczenia ochrony prawnej

- kształtowanie prawa ubezpieczeniowego

- podstawowe akty prawne z zakresu ubezpieczeń

- gruntowne nowelizacje prawa ubezpieczeniowego

- ekonomiczne skutki prawa

- istotne orzeczenia Sądu Najwyższego

13:00 - Dyskusja tematyczna.

14:00 - Zakończenie konferencji.

W trakcie konferencji przewidziane są przerwy kawowe

Za udział w konferencji przysługuje 5 punktów szkoleniowych.

Podczas konferencji będziecie mogli Państwo nabyć ?Bank Orzecznictwa? ? książkę dr J. Zycha (dwa tomy) zawierającą:

- ponad 100 najważniejszych uchwał Sądu najwyższego (Izby Cywilnej, składu 7 sędziów, składu 3 sędziów), wyroków SN z okresu od 1951 r. do 31 grudnia 2018 r.;

- wykaz ponad 300 wyroków SN związanych tematycznie z dochodzeniem odszkodowań i zadość uczynień;

- ponad 300 wybranych najbardziej aktualnych tematycznie wyroków Sądów Apelacyjnych, Okręgowych i Rejonowych oraz wykaz około 100 wyroków tematycznie związanych z dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień.

Cena książki to ok. 35 zł.

Wszystkich chętnych proszę o rejestrację poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie oirp.rzeszow.pl:

https://www.oirp.rzeszow.pl/aktualnosci/najnowsze-aktualnosci/art-1094,konferencja-naukowa.html

 

 

Serdecznie zapraszam

Dziekan Rady

Bartosz Opaliński


2019-03-18

© 2022 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl