f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


Fundacja Inter Vivos

Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie (www.fundacjaiv.pl) zaprasza adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich do współpracy, w 2022 r., przy prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, działających w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1086). Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: biuro@fundacjaiv.pl. W treści wiadomości prosimy o wskazanie posiadanych kwalifikacji zawodowych (tytuł adwokata lub radcy, kompetencje doradcy obywatelskiego) oraz o określenie obszaru (poprzez podanie nazwy powiatu) na którym mogą Państwo prowadzić punkt NPP/NPO.
2021-07-09

© 2022 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl