f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


praca dla aplikanta

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ?TUW? w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko inspektor/specjalista ds. prawnych
miejsce pracy: Rzeszów

Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało:
? zastępowanie Towarzystwa przed sądami powszechnymi
? sporządzanie stanowisk prawnych oraz projektów pism procesowych w sprawach związanych z prawem ubezpieczeniowym
? prowadzenie repertoriów spraw sądowych
? sprawozdawczość
? bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa

Nasze wymagania:
? aplikant radcowski I lub II roku
? dobra znajomość przepisów prawa gospodarczego, cywilnego, handlowego oraz administracyjnego
? umiejętność pisania i przygotowywania pozwów, odpowiedzi na pozew, sprzeciwów od nakazu zapłaty, apelacji, zażalenia innych pism procesowych
? umiejętność redagowania pism
? znajomość środowiska Windows i MS Office
? samodzielność, dobra organizacja pracy oraz rzetelność w wykonywaniu
powierzonych zadań
? umiejętność pracy w zespole

Wybranemu kandydatowi oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail Towarzystwa: Rekrutacja.prawne@tuw.pl

W tytule maila uprzejmie prosimy o wpisanie ?aplikant radcowski- Rzeszów?

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
?Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ?TUW? moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko inspektor/specjalista ds. prawnych?.
Jeżeli kandydat chce uczestniczyć również w przyszłych rekrutacjach, prośba o dołączenie dodatkowej zgody:
?Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ?TUW? moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.?
Obowiązek informacyjny:
a) administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ?TUW?
z siedzibą w Warszawie, ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa;
b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres IOD@tuw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
c) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w rekrutacji na podstawie przesłanego CV
i wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej ?RODO?;
e) dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia stosownej zgody do czasu udziału w przyszłych rekrutacjach bądź cofnięcia w tym zakresie zgody na przetwarzanie danych;
f) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
g) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
2019-05-14

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl