f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


M. WOJCIECHOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SP. K. Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE POSZUKUJE APLIKANTA RADCOWSKIEGO

M. WOJCIECHOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA SP. K. Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE POSZUKUJE APLIKANTA RADCOWSKIEGO


Wymagania:
? doświadczenie w pracy w kancelarii prawniczej i obsłudze podmiotów gospodarczych,
? bardzo dobra znajomość przepisów prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych, prawa procesowego, prawa cywilnego, zwłaszcza z zakresu zobowiązań,
? odpowiedzialność, skrupulatność, terminowość, doskonała umiejętność zarządzania czasem i priorytetami, umiejętność pracy w zespole, dbałość o najwyższą jakość realizowanych projektów, samodzielność w realizacji powierzonych zadań, jak również chęć stałego poszerzania zdobytej wiedzy,
? analityczny sposób myślenia oraz umiejętność formułowania myśli w sposób jasny i rzeczowy,
? bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i języka angielskiego.

Oferujemy:
? dobre warunki finansowe,
? możliwość rozwoju oraz zdobycia i poszerzenia doświadczenia zawodowego, jak również realizację ambicji zawodowych,
? możliwość pracy w zespole składającym się z doświadczonym radców prawnych i adwokatów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji składającej się z CV na adres: rekrutacja@kancelaria-rzeszow.com

O przyjęciu będzie decydować postępowanie kwalifikacyjne (rozmowa wstępna).
Kancelaria zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób aplikujących:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie M. Wojciechowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp. k., ul. Mochnackiego 25/3, 35-016 Rzeszów. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rozpatrzenia złożonej aplikacji w toku procesu rekrutacji. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jak również (w sytuacjach gdy jest to dopuszczalne w świetle przepisów prawa) do; ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem - administracja@kancelaria-rzeszow.com
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zależności od wyrażonej przez Panią/Pana zgody przez okres niniejszego procesu rekrutacyjnego, albo w okresie 24 miesięcy od zakończenia niniejszego procesu rekrutacji, lub do cofnięcia przez Panią/Pana zgody do ich przetwarzania. Prosimy zatem o dopisanie stosowanej klauzul:
?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez M. Wojciechowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dla potrzeb realizacji niniejszego procesu rekrutacji?.
lub
?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez M. Wojciechowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dla potrzeb niniejszego procesu rekrutacji, jak również kolejnych procesów rekrutacji na takie samo stanowisko lub stanowisko zbliżone?.
2019-05-10

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl