f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie


Oferta współpracy dla radców prawnych i adwokatów

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie mailem CV na adres: rekrutacja@kancelariabator.pl w terminie do 31.01.2019r. wpisując w temacie swoje imię i nazwisko z dopiskiem "rekrutacja".

Informujemy, że spotkania odbędą się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Łukasz Bator z siedzibą w Krakowie do celów rekrutacyjnych oraz ewentualnego zatrudnienia, oraz zostałam/em poinformowana/y o wymaganych okolicznościach przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z treścią ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej www.gumtree.pl.

1. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bator z siedzibą w Krakowie, aleja Artura Grottgera 6, NIP: 6771856676, e-mail: biuro@kancelariabator.pl.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO.
3. Zgoda jest w pełni dobrowolna i można ją cofnąć w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
4. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych procesach rekrutacyjnych na podstawie wyrażonej zgody.
5. Przetwarzane będą dane osobowe zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych, w tym w szczególności: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, przebieg edukacji, historia zatrudnienia.
6. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018 r.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do: wycofania zgody na przetwarzanie danych, dostępu do danych, żądania sprostowania danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa UODO na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. W celu wykonania swoich praw, należy skierować żądanie pod adres e-mail wskazany w pkt. 1.

2018-12-19

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl