f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie
Wybory do samorządu radcowskiego 2024r.

Posiedzenie Rady w dniu 9 czerwca 2020 r.

Numer uchwały

Uchwała podjęta w sprawie

877/X/20 - 880/X/20 Sprawy osobowe: skreślenia z listy r. prawnych; zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego; rozłożenia na raty opłaty rocznej aplikanta
881/X/20 zwołania Zgromadzenia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie
882/X/20 zmieniająca Uchwałę w sprawie zwołania zebrań rejonowych radców prawnych w celu wyboru delegatów na XL Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie

2020-06-22

© 2024 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl