f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie
Wybory do samorządu radcowskiego 2024r.

Posiedzenie Rady w dniu 31 marca 2020 r.

Numer uchwały

Uchwała podjęta w sprawie

860/X/20 - 868/X/20; 872/X/20 Sprawy osobowe: wpis na listę radców prawnych, skreślenia z listy radców prawnych, uchylenia Uchwały Nr 822/X/19 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie skreślenia z listy radców prawnych, zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, skreślenia z listy aplikantów radcowskich
869/X/20 Przeznaczenia środków z tytułu odsetek bankowych z lokat na cele statutowe
870/X/20 przyjęcia projektu budżetu na rok 2020

2020-04-15

© 2024 OIRP w Rzeszowie. Polityka prywatnosci  Realizacja: veeo.pl