f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Posiedzenie Rady w dniu 8 listopada 2018 r.

Numer uchwały

Uchwała podjęta w sprawie

533/X/18 - 592/X/18 Sprawy osobowe: wpis na listę radców prawnych, zawieszenie prawa do wykonywania zawodu, skreślenie z listy radców prawnych, wpis na listę aplikantów radcowskich, przyznania zapomogi losowej, odmowy umorzenia składek członkowskich.
2018-11-21

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl