f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Posiedzenie Rady w dniu 28 sierpnia 2018 r.

Numer uchwały

W sprawie

499/X/18 - 510/X/18
513/X/18 - 514/X/18

Sprawy osobowe: skreślenia z listy radców prawnych, wpis na listę radców prawnych, odmowa wpisu na listę radców prawnych, przeniesienia wpisów na listę radców prawnych, zmniejszenie liczby punktów szkoleniowych, umorzenie należności, przyznanie zapomogi losowej.

511/X/18

upoważnienia Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie do umarzania przedawnionych należności z tytułu składek członkowskich.

512 /X/18 powołania nowych członków Komisji Rady OIRP w Rzeszowie
515 /X/18 kwartalnika Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie
2018-09-21

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl