f
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Posiedzenie Rady w dniu 21 czerwca 2018 r.

Numer uchwały

W sprawie

484/X/18 - 494/X/18

Sprawy osobowe: skreślenia z listy radców prawnych, wpis na listę radców prawnych, zmniejszenie liczby punktów szkoleniowych, umorzenie należności.

495 /X/18

oceny wykonania planu pracy Rady OIRP w Rzeszowie za 2017 r.

496 /X/18 ustalenia planu pracy Rady OIRP w Rzeszowie na 2018 r.
497 /X/18 ustalenia terminu i porządku Nadzwyczajnego Zgromadzenia OIRP w Rzeszowie
498 /X/18 Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie
2018-07-04

© 2019 OIRP w Rzeszowie. Polityka cookies  Realizacja: veeo.pl